Blog

pomiar powierzchni

Jak dokonać pomiaru chropowatości powierzchni

Ustalenie właściwości materiału, z jakiego wykonano konkretny element, ma decydujące znaczenie dla jego trwałości oraz bezpieczeństwa użytkowania, pozwalając określić, jak będzie zachowywał się on pod obciążeniem lub w następstwie działania czynników zewnętrznych. Istotne są także pomiary pozwalające na sprawdzenie, czy w wyniku procesów produkcyjnych część uzyskała określone parametry, oznaczające spełnienie istniejących wymogów jakościowych i analogicznie przy zużyciu eksploatacyjnym kwalifikują ją do wymiany. W procedurach kontrolnych korzysta się szeroko zarówno z badań nieniszczących NDT, jak i badań niszczących. Przyjrzyjmy się bliżej metodom, stosowanym przy ustalaniu chropowatości.

Czytaj więcej...

Jakie cechy mają badania radiograficzne RT?

Określenie cech wytrzymałościowych konkretnego wyrobu lub odporności zastosowanych w nim połączeń wymaga dokładnego skontrolowania struktury materiału, z którego jest zrobiony. W przypadku elementów, które już istnieją m.in. podczas sprawdzania jakości gotowych wyrobów np. odkuwek albo weryfikacji stanu technicznego konstrukcji choćby zbiorników czy określenia prawidłowości przeprowadzonych prac m.in. ułożonych spawów wykonuje się rozmaite rodzaje badań nieniszczących. W przypadku, gdy w grę wchodzi konieczność stwierdzenia, jakie są parametry obszarów położonych nieco głębiej wewnątrz elementu, niezbędne okaże się użycie jednej z tzw. metod objętościowych – często będzie to badanie radiograficzne RT. Przekonajmy się, na czym ono polega.

Czytaj więcej...

badanie twardości

Na czym polega badanie twardości HT?

Badanie twardości zalicza się do grupy badań nieniszczących, co oznacza, że nie mają one wpływu na kształt i funkcjonowanie danego przedmiotu. W związku z tym przeprowadzenie testu twardości nie prowadzi do uszkodzeń, ani nie powoduje strat finansowych, jakie mogłyby się pojawić na skutek uszkodzenia lub naruszenia struktury danego przedmiotu, które wpłynęłyby na jego prawidłowe działanie. Badanie HT ma na celu zmierzenie odporności danego przedmiotu na odkształcenia.

Czytaj więcej...

badanie trwałośći

Badania niszczące materiałów. Charakterystyka 

Wykrycie i eliminacja różnego rodzaju defektów pojawiających się w materiałach uzyskuje się poprzez przeprowadzanie odpowiednich badań. Można je podzielić na dwie podstawowe grupy. Badania nieniszczące (NDT – non-destructive tests) przeprowadza się w taki sposób, że próbka nie ulega zniszczeniu. Natomiast badania niszczące (DT – destructive tests) prowadzą do naruszenia struktury materiału badanego.

Czytaj więcej...

badania nieniszczące

Główne zalety badań nieniszczących

Korzystanie z urządzeń mechanicznych oraz elektrycznych wymaga systematycznego poddawania ich kontroli. Tylko w ten sposób zyskujemy pewność, że ich użytkowanie będzie efektywne, a przede wszystkim bezpieczne dla ludzi i otoczenia. Jaką rolę w tym procesie ogrywają badania nieniszczące? Warto się dowiedzieć, gdyż ich zastosowanie przynosi wiele korzyści.

Czytaj więcej...

badanie penetracyjne

Na czym polegają badania penetracyjne?

Wyzwaniem dla producentów jest utrzymanie ciągłości materiałowej w wytwarzanych przedmiotach. Problem ten pojawia się niezależnie od wykorzystanego do produkcji surowca. W jego rozpoznaniu niezwykle pomocne są badania penetracyjne. W naszym wpisie przedstawiamy, na czym one polegają oraz dlaczego warto je przeprowadzać.

Czytaj więcej...

analiza metalu

Sposoby analizy składu chemicznego metali

Analiza składu chemicznego metali to badanie pozwalające sprawdzić, czy surowiec jest zgodny z normami i czy odpowiada specyfikacji. Oznaczenie zawartości pierwiastków (głównych i śladowych) daje pewność, że materiał prezentuje pożądaną jakość. Eliminuje to ryzyko wystąpienia zagrożenia zdrowia czy awarii wywołanych defektami materiału. Przybliżamy badania PMI, zwane Pozytywną Identyfikację Materiałów.

Czytaj więcej...