Blog

badanie trwałośći

Badania niszczące materiałów. Charakterystyka 

Wykrycie i eliminacja różnego rodzaju defektów pojawiających się w materiałach uzyskuje się poprzez przeprowadzanie odpowiednich badań. Można je podzielić na dwie podstawowe grupy. Badania nieniszczące (NDT – non-destructive tests) przeprowadza się w taki sposób, że próbka nie ulega zniszczeniu. Natomiast badania niszczące (DT – destructive tests) prowadzą do naruszenia struktury materiału badanego.

Czytaj więcej...

badania nieniszczące

Główne zalety badań nieniszczących

Korzystanie z urządzeń mechanicznych oraz elektrycznych wymaga systematycznego poddawania ich kontroli. Tylko w ten sposób zyskujemy pewność, że ich użytkowanie będzie efektywne, a przede wszystkim bezpieczne dla ludzi i otoczenia. Jaką rolę w tym procesie ogrywają badania nieniszczące? Warto się dowiedzieć, gdyż ich zastosowanie przynosi wiele korzyści.

Czytaj więcej...

badanie penetracyjne

Na czym polegają badania penetracyjne?

Wyzwaniem dla producentów jest utrzymanie ciągłości materiałowej w wytwarzanych przedmiotach. Problem ten pojawia się niezależnie od wykorzystanego do produkcji surowca. W jego rozpoznaniu niezwykle pomocne są badania penetracyjne. W naszym wpisie przedstawiamy, na czym one polegają oraz dlaczego warto je przeprowadzać.

Czytaj więcej...

analiza metalu

Sposoby analizy składu chemicznego metali

Analiza składu chemicznego metali to badanie pozwalające sprawdzić, czy surowiec jest zgodny z normami i czy odpowiada specyfikacji. Oznaczenie zawartości pierwiastków (głównych i śladowych) daje pewność, że materiał prezentuje pożądaną jakość. Eliminuje to ryzyko wystąpienia zagrożenia zdrowia czy awarii wywołanych defektami materiału. Przybliżamy badania PMI, zwane Pozytywną Identyfikację Materiałów.

Czytaj więcej...