Oferta

Każdy projekt rozpatrujemy kompleksowo wykorzystując różnorodne doświadczenie i wiedze naszych pracowników - niezależnie od zapotrzebowania na określone badania oferujemy pomoc dedykowanego opiekuna projektu z odpowiednimi uprawnieniami.

Profesjonalne doświadczenie naszych pracowników pozwala nam oferować także kompleksowy nadzór inżynierów/inspektorów spawalników (IWE/IWI) oraz inspektorów kontroli jakości (QA/QC) - gwarantujemy także wykonanie dokumentacji zdawczej oraz analizę kompletności dokumentacji warsztatowych, czy odbiorowych.
PRZYGOTOWUJEMY RÓWNIEZ DOKUMENTY WPS/WPQR.

Przedstawiona oferta naszych usług może być dowolnie modyfikowana i konstruowana zgodnie z potrzebami. pozwalają nam ocenić wstępnie jakość konstrukcji oraz czasochłonność projektu.

 

Badanie udarności metali

Badanie udarności metali wykorzystuje się do sprawdzania ich odporności na obciążenia dynamiczne. W celu określenia związanych z tym parametrów należy dokonać złamania próbki za pomocą działania dużej siły w krótkim czasie. Próby udarowe zazwyczaj wykonuje się z użyciem specjalnego młota wahadłowego. Są one wykorzystywane do badania stali i innych metali oraz ich stopów.

Inną metodą sprawdzania wytrzymałości materiałów jest próba udarności metali. Podobnie jak w przypadku np. pomiarów twardości metali, musi być przeprowadzona na odpowiednio przygotowanej próbce. Do badań wykorzystuje się element w kształcie litery V lub U z naciętym grzbietem. Uderzenia młota wahadłowego są wymierzone po przeciwnej stronie nacięcia. Próby udarowe przeprowadza się zgodnie z określonymi normami lub według indywidualnych wytycznych klienta.

Badanie składu chemicznego metali (PMI)

Analiza składu chemicznego metali (zwana także badaniem PMI) jest wykonywana w celu ustalenia, z jakim materiałem mamy do czynienia w przypadku konkretnego elementu. Badania PMI w przemyśle głównie skupiają się na stalach nierdzewnych tj. S316L, Duplex, Super Duplex, Incloy i wielu innych. Badanie składu chemicznego metali zyskuje coraz większe zastosowanie, ze względu na łatwość pomiaru oraz dokładne i wiarygodne wyniki. Staltest Pomorze wykonuje takie analizy nowoczesnym spektrometrem firmy Oxford.

Duże możliwości badania PMI

Każda analiza składu chemicznego metali w naszym laboratorium badań nieniszczących jest przeprowadzana za pomocą przenośnego spektrometru X-MET 7500. Podczas badania PMI jest wykorzystywana analiza fluorescencji rentgenowskiej XFR. Spektrometr X-MET 7500 pozwala na analizę materiałów takich jak:

 • stale stopowe
 • stale austenityczne
 • materiały typu DUPLEX
 • materiały typu INCOLOY
 • stopy aluminium
 • stopy niklu
 • stopy kobaltu
 • stopy tytanu
 • stopy miedzi
 • stale narzędziowe  

Wykonujemy badanie składu chemicznego metali na:

 • spoinach i spoiwie
 • rurociągach i instalacjach przemysłowych
 • zbiornikach ciśnieniowych
 • podgrzewaczach
 • konstrukcjach metalowych
 • odlewach
 • wymiennikach ciepła
 • separatorach
 • armaturze (kołnierze, trójniki itp.)
Spektrometr X-MET 7500 wykorzystywany do badania PMI pozwala na bezprzewodowe połączenie z komputerem i automatyczne wygenerowanie raportu z przeprowadzonych analiz.

Badania Radiograficzne RT

Badania RT należą do metod badań objętościowych. Umożliwiają wykrywanie nieciągłości materiałowych wewnętrznych oraz powierzchniowych. Badania radiograficzne są przeprowadzane z wykorzystaniem promieniowania X-Ray oraz γ, z których powstaje obraz na błonie radiograficznej. Obraz ten jest poddawany ocenie badającego.

Badanie radiograficzne wykonuje się tam, gdzie nie można zastosować metod ultradźwiękowych – głównie w przemyśle rafineryjnym, różnego rodzaju rurociągach, elementach cienkościennych.

Zasada wykonywania badań RT

Proponowana przez nas technika wykorzystuje promieniowanie X-Ray z lampy rentgenowskiej. Maksymalna grubość materiału, jaki możemy badać, wynosi 45 mm. Badania radiograficzne wymagają, aby teren, na którym są wykonywane, był opuszczony przez innych pracowników.

Badania ultradźwiękowe UT

Badania ultradźwiękowe należą do metod badań objętościowych. Umożliwiają wykrycie niebezpiecznych nieciągłości płaskich, wąskoszczelinowych i innych. Poddawane procedurze obiekty mogą być wykonane z metali (przede wszystkim ze stali ferrytycznych) oraz aluminium, miedzi i jego stopów, ołowiu, cynku, niklu i innych. Metoda ultradźwiękowa jest przydatna zwłaszcza przy kontroli dużych i grubych obiektów.

Badania UT – praktyczna pomoc w kontroli jakości

Badania ultradźwiękowe są bardzo pomocne w przypadku konieczności wykrycia wszelkich wad płaskich, takich jak pęknięcia, braki przetopu lub też nie mniej istotne rozwarstwienia materiału. Pomagają między innymi przy wskazaniu niezgodności wewnętrznych złączy stalowych, odlewów staliwnych, odkuwek, wyrobów przerabianych plastycznie, jak np. pręty i blachy.  Badania UT wykorzystuje się do oceny jakości konstrukcji stalowych tj. platform wiertniczych, przemysłu stoczniowego, mostów itp.

Zasada działania – precyzyjne badania ultradźwiękowe

Badania UT wykorzystują właściwości typowe dla fal ultradźwiękowych, tj. fal o częstotliwości ponad 20 kHz. Wszystkie tego typu badania NDT polegają na wprowadzaniu do obiektów drgań mechanicznych (czyli fal o odpowiedniej częstotliwości) oraz ich detekcji po przejściu przez obiekt. Wszelkie informacje o wadach obiektu zawierają się w parametrach sygnału, który z niego wychodzi. Dana wartość fal w czasie przeprowadzania badań

ut projekt
ut element
ut element stalowy
ut realizacja
ut projekt
ut element
ut element stalowy
ut realizacja