Badania Radiograficzne RT

Badania RT należą do metod badań objętościowych. Umożliwiają wykrywanie nieciągłości materiałowych wewnętrznych oraz powierzchniowych. Badania radiograficzne są przeprowadzane z wykorzystaniem promieniowania X-Ray oraz γ, z których powstaje obraz na błonie radiograficznej. Obraz ten jest poddawany ocenie badającego.

Badanie radiograficzne wykonuje się tam, gdzie nie można zastosować metod ultradźwiękowych – głównie w przemyśle rafineryjnym, różnego rodzaju rurociągach, elementach cienkościennych.

Zasada wykonywania badań RT

Proponowana przez nas technika wykorzystuje promieniowanie X-Ray z lampy rentgenowskiej. Maksymalna grubość materiału, jaki możemy badać, wynosi 45 mm. Badania radiograficzne wymagają, aby teren, na którym są wykonywane, był opuszczony przez innych pracowników.