Badanie udarności metali

Badanie udarności metali wykorzystuje się do sprawdzania ich odporności na obciążenia dynamiczne. W celu określenia związanych z tym parametrów należy dokonać złamania próbki za pomocą działania dużej siły w krótkim czasie. Próby udarowe zazwyczaj wykonuje się z użyciem specjalnego młota wahadłowego. Są one wykorzystywane do badania stali i innych metali oraz ich stopów.

Inną metodą sprawdzania wytrzymałości materiałów jest próba udarności metali. Podobnie jak w przypadku np. pomiarów twardości metali, musi być przeprowadzona na odpowiednio przygotowanej próbce. Do badań wykorzystuje się element w kształcie litery V lub U z naciętym grzbietem. Uderzenia młota wahadłowego są wymierzone po przeciwnej stronie nacięcia. Próby udarowe przeprowadza się zgodnie z określonymi normami lub według indywidualnych wytycznych klienta.