O nas

Staltest Pomorze Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma od lat działająca na rynku w branży konstrukcji stalowych, rurociągów oraz instalacji przemysłowych. Wykonujemy diagnostykę stanu i jakości materiału wykonaną przy pomocy badań nieniszczących (NDT) oraz badań niszczących (DT). Nasze laboratorium posiada Świadectwo Uznania Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego.

Wieloletnie doświadczenie naszego zespołu zapewnia bezpieczeństwo i najwyższy poziom usług. Nasi eksperci posiadają uprawnienia zgodne z normą PN-EN ISO 9712.

Współpracujemy przy projektach krajowych oraz międzynarodowych.

 

Misja firmy

Staltest Pomorze Sp. z o.o. to usługi na najwyższym poziomie. Naszym priorytetem jest współpraca na najwyższym poziomie, dlatego na pierwszym miejscu stawiamy na: bezpieczeństwo, jakość oraz terminowość. Bezustanne doskonalenie naszej kadry pozwala nam odpowiadać na dynamicznie zmieniające się potrzeby i wymagania rynku.

O nas

Nasza kadra

Nasz zespół to wysoko wykwalifikowana kadra badań nieniszczących oraz badań niszczących posiadająca bogate doświadczenie w badaniach i nadzorze, konstrukcji offshore, rurociągów oraz obiektów przemysłowych w kraju i za granicą.

Nasi inspektorzy badań nieniszczących – NDT  posiadają certyfikaty zgodne z  normą PN-EN ISO 9712, wydane przez UDT oraz TÜV na poziomie 2 oraz 3, w zakresie następujących metod badań nieniszczących (NDT): badania ultradźwiękowego (UT), badania magnetyczno – proszkowego (MT), badania penetracyjnego (PT), badania radiograficznego (RT) oraz badania wizualnego (VT).

Nasi inspektorzy badań niszczących – DT posiadają certyfikaty wydane przez Ośrodek Doskonalenia Kadr „Interprofesja” przy Politechnice Warszawskiej, w zakresie badań: udarności, statycznej próby rozciągania, statycznej próby zginania, próby łamania, metalografii, oraz pomiarów twardości metodami Rockwella, Brinella i Vickersa.

Wszyscy pracownicy Staltest Pomorze to osoby o rozbudowanej wiedzy specjalistycznej i bogatym doświadczeniu zawodowym. Nasza kadra to zespół młodych, wykształconych specjalistów, stale podnoszących  swoje kompetencje zawodowe.

Certyfikaty


Nasze laboratorium materiałowe jest akredytowane przez Urząd Dozoru Technicznego, spełniając wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005:

(zobacz nasz pełny certyfikat)

 

Posiadane przez nas certyfikaty potwierdzają, iż jesteśmy firmą profesjonalną oraz zaufaną.

Staltest Pomorze Sp. z.o.o to prężnie funkcjonująca firma.

Zapoznaj się z naszą ofertą

Badania wizualne VT

Badania wizualne VT

Badania magnetyczno-proszkowe

Badania magnetyczno-proszkowe MT

Badania penetracyjne

Badania penetracyjne PT

Badania ultradźwiękowe UT

Badania ultradźwiękowe UT

BADANIA RADIOGRAFICZNE RT

Badania radiograficzne RT

Analiza składu chemicznego metali

Analiza składu chemicznego PMI

Badania szczelności LT

Badania wytrzymałościowe DT