Badania nieniszczące - NDT

Badania nieniszczące spoin i materiałów (badania NDT) umożliwiają dotrzymanie najwyższych standardów technicznych w procesach produkcyjnych oraz eksploatacji maszyn. Gwarantuje to pełne bezpieczeństwo zarówno samych procesów, jak i wykorzystania gotowych wyrobów.

Szereg procedur stosowanych w naszym laboratorium badań nieniszczących umożliwia wykrycie nieciągłości materiałowych bez uszkadzania elementu przeznaczonego do badań i zmiany jego właściwości.

Badania nieniszczące spoin i materiałów

Wykonujemy badania nieniszczące złączy spawanych i spoin oraz badania NDT dotyczące różnych materiałów z użyciem najpopularniejszych metod. Zaawansowany sprzęt pomiarowy oraz wykwalifikowany personel stanowią gwarancję precyzyjnego przeprowadzenia wszystkich czynności pomiarowych.

Nasza oferta obejmuje zarówno najpopularniejsze badania wizualne, realizowane przy pomocy oka nieuzbrojonego lub przyrządów optycznych, jak i szereg innych testów. Są to między innymi badania magnetyczno-proszkowe, defektoskopowe badania nieniszczące – radiograficzne, ultradźwiękowe, analiza składu chemicznego metali i wiele innych. Gwarantujemy kompleksowość usług oraz zgodność wszystkich badań ze standardami takimi jak normy ISO, DNV czy Norsok.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą badań nieniszczących NDT.

Badania VT

Badania wizualne są nieniszczącą metodą weryfikacji połączeń spawanych, która polega na kontroli wzrokowej okiem nieuzbrojonym lub z zastosowaniem urządzeń optycznych, z powiększeniem maksymalnie 20x. Badania wizualne pozwalają na sprawdzenie kształtu oraz wymiarów spoiny w celu określenia czy połączenia spełniają narzucone wymagania.

Przeprowadzanie badań VT

Badania wizualne przeprowadza się na 100% złączy spawanych. Poddany im obszar powinien być pozbawiony wszelkich zanieczyszczeń, takich jak żużel, smary, oleje czy produkty korozji. Do przeprowadzenia badań jest niezbędne odpowiednie oświetlenie, które wynosi min. 350 lx (zaleca się, aby było to min. 500 lx). Dzięki wykonywaniu badania złączy spawanych metodą VT wykrywa się niezgodności powierzchniowe tj. pęcherze, podtopienia, nawisy itp.

 

Badania MT

Badania magnetyczno-proszkowe MT należą do metod badań nieniszczących powierzchniowych, co umożliwia wykrywanie najbardziej niebezpiecznych nieciągłości powierzchniowych usytuowanych blisko powierzchni badanej. Metoda magnetyczno-proszkowa pozwala wykonywać badania na elementach ferromagnetycznych.