Badania penetracyjne PT

Zakres badań powierzchniowych oferowanych przez naszą firmę obejmuje również m.in. badania penetracyjne. Za ich pomocą są wykrywane pęknięcia, zawalcowania, rozwarstwienia i inne wady. Najczęściej wykorzystuje się je przy odbiorze produkcji lub kontroli końcowej.

Badania PT poniekąd stanowią uzupełnienie oferty badań magnetycznych. Oba typy procedur w pewien sposób się dopełniają. O ile te pierwsze są stosowane do wykrywania wad powierzchniowych w przypadku elementów ferromagnetycznych, o tyle badania penetracyjne idealnie sprawdzają się w przypadku wyrobów nieferromagnetycznych, zwłaszcza stali stopowych i aluminium.

Przebieg badania

Badania PT rozpoczynają się od przygotowania powierzchni materiału, tzn. jej oczyszczenia, odtłuszczenia, osuszenia, a następnie nałożenia specjalistycznego środka badawczego (penetrantu). Kolejnym krokiem jest usunięcie jego nadmiaru i nałożenie wywoływacza. Badania penetracyjne można podzielić na dwie grupy ze względu główne techniki stosowane w przemyśle: barwną i fluorescencyjną. Za ich pomocą wykonuje się badania PT na materiałach nieferromagnetycznych oraz w miejscach trudno dostępnych. Dzięki wykorzystaniu tego typu metod wykrywamy takie nieciągłości materiałowe, które są otwarte ku powierzchni badanej, a zatem pęknięcia, przyklejenia itp.