Badania ultradźwiękowe UT

Badania ultradźwiękowe należą do metod badań objętościowych. Umożliwiają wykrycie niebezpiecznych nieciągłości płaskich, wąskoszczelinowych i innych. Poddawane procedurze obiekty mogą być wykonane z metali (przede wszystkim ze stali ferrytycznych) oraz aluminium, miedzi i jego stopów, ołowiu, cynku, niklu i innych. Metoda ultradźwiękowa jest przydatna zwłaszcza przy kontroli dużych i grubych obiektów.

Badania UT – praktyczna pomoc w kontroli jakości

Badania ultradźwiękowe są bardzo pomocne w przypadku konieczności wykrycia wszelkich wad płaskich, takich jak pęknięcia, braki przetopu lub też nie mniej istotne rozwarstwienia materiału. Pomagają między innymi przy wskazaniu niezgodności wewnętrznych złączy stalowych, odlewów staliwnych, odkuwek, wyrobów przerabianych plastycznie, jak np. pręty i blachy.  Badania UT wykorzystuje się do oceny jakości konstrukcji stalowych tj. platform wiertniczych, przemysłu stoczniowego, mostów itp.

Zasada działania – precyzyjne badania ultradźwiękowe

Badania UT wykorzystują właściwości typowe dla fal ultradźwiękowych, tj. fal o częstotliwości ponad 20 kHz. Wszystkie tego typu badania NDT polegają na wprowadzaniu do obiektów drgań mechanicznych (czyli fal o odpowiedniej częstotliwości) oraz ich detekcji po przejściu przez obiekt. Wszelkie informacje o wadach obiektu zawierają się w parametrach sygnału, który z niego wychodzi. Dana wartość fal w czasie przeprowadzania badań

ut projekt
ut element
ut element stalowy
ut realizacja
ut projekt
ut element
ut element stalowy
ut realizacja