Przebieg badania

Badania magnetyczno-proszkowe (MT) wykonuje się poprzez wzbudzenie pola magnetycznego w badanym obiekcie. Do tego celu jest wykorzystywany defektoskop magnetyczny nazywany tez jarzmem magnetycznym. Badania MT można przeprowadzać zarówno w świetle fluorescencyjnym, jak i świetle białym (tzw. technika barwna).

Badanie techniką barwną wymaga nałożenia podkładu o grubości nieprzekraczającej 50 µm.
Badania magnetyczno-proszkowe umożliwiają wykrywanie nieciągłości materiałowych takich jak:

  • pęknięcia powierzchniowe (zmęczeniowe, kuźnicze, hartownicze, wywołane poprzez korozję, prostowanie, kruchość wodorową, złe parametry spawania)
  • przyklejenia w połączeniach spawanych, wychodzące na powierzchnię złączy
  • zawalcowania, naderwania, nawisy, rozerwania, żużle, pęcherze
  • wżery korozyjne i inne.

Badania-MT
badania-magnetyczne